www.plumeliving.com 062 963 9699
Register

Triplex

home overview

ออกแบบอย่างเรียบง่าย เปิดมุมหน้าต่าง 45 องศา ด้านหน้าของตัวบ้านเป็นสีไม้ธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นหนึ่งเดียวกัน
: 96 ยูนิต

interior &exterior

พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม. หน้ากว้าง 5 ม.

FACILITIES

3 ห้องนอน / 3 ห้องน้ำ / 2 ที่จอดรถ

unit plan

ออกแบบอย่างเรียบง่าย เปิดมุมหน้าต่าง 45 องศา ด้านหน้าของตัวบ้านเป็นสีไม้ธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นหนึ่งเดียวกัน

 • จำนวนยูนิต
 • 51 ยูนิต
 • พื้นที่ใช้สอยรวม
 • 160 ตร.ม.
 • หน้ากว้าง
 • 5 ม.
 • ฟังก์ชัน
 • 3 ห้องนอน
  3 ห้องน้ำ
  2 ที่จอดรถ
( บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า )

register now