www.plumeliving.com 062 963 9699
Register

HOME

home overview

Unified Design แสดงถึงความไม่แบ่งแยกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สงบนิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหว จากแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา

interior &exterior

ส่งมอบวัสดุสัมผัสและวัสดุโครงสร้าง โดยออกแบบและคัดสรร คำนึงถึงความรู้สึกในการอยู่อาศัยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาภายในบ้าน

FACILITIES

3 Rooms of your creation
2 Bathroom
1 Powder room

unit plan

Unified Design แสดงถึงความไม่แบ่งแยกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สงบนิ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหว จากแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา

 • จำนวนยูนิต
 • 39 Unit
 • พื้นที่ใช้สอยรวม
 • 160 Sq.M. in Number
 • หน้ากว้าง
 • 5 Meters
 • ฟังก์ชัน
 • 3 Rooms of your creation
  2 Bathroom
  1 Powder room
( บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า )

register now