www.plumeliving.com 062 963 9699
Register

project
information

 • ชื่อโครงการ
 • พลูม วัชรพล-เอกมัย
 • เจ้าของโครงการ
 • บริษัท เอส เอสเตท พลัส จำกัด
 • ที่ตั้งโครงการ
 • ซอยรัตนโกสินทร์สมโภช ถนนรามอินทรา
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ
 • พื้นที่โครงการ
 • พื้นที่โครงการประมาณ 12-2-21.5 ไร่
 • จำนวน 81 หลัง
 • อาคารพาณิชย์ 6 หลัง
  ทาวน์โฮม Triplex 73 หลัง
  ทาวน์โฮม Combine-Triplex 2 หลัง
 • แบบบ้าน
 • Commercial 3 ชั้น
  Combine Triplex 3 ชั้น
  Triplex 3 ชั้น
( บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า )

สวนสาธารณะในโครงการขนาดใหญ่

สระว่ายน้ำ

(เป็นบริการสาธารณะตั้งอยู่บนพื้นที่ของบริษัท)

สโมสร

(เป็นบริการสาธารณะตั้งอยู่บนพื้นที่ของบริษัท)

ห้องออกกำลังกาย

(เป็นบริการสาธารณะตั้งอยู่บนพื้นที่ของบริษัท)

register now