www.plumeliving.com 062 963 9699
Register

28 เมษายน 2023

Sustainable Investment
ให้เกียรติผู้รับด้วยคำสัญญา

หากพูดถึงการซื้อบ้าน คงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และ ซื้อเพื่อการลงทุน ซึ่งหากมองเผิน ๆ อาจจะกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะซื้อแบบใดก็ต้องเลือก “บ้านที่ดีที่สุด” แต่ทั้งนี้คำว่าดีที่สุดของทั้ง 2 แบบก็ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่เอง และซื้อเพื่อการลงทุนก็ตาม อสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มที่อยู่อาศัย ถือเป็นสินทรัพย์ที่ราคามักจะปรับตัวตามสภาพเงินเฟ้อของประเทศ ราคาบ้าน ราคาที่ดิน มักขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ทำเลดีๆราคาจะปรับตัวได้ดีเพราะมีความต้องการซื้ออย่างสูง

และเมื่อเราลองคิดดูแล้ว การซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้น ทำเล คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจ ยิ่งทำเลดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายลายล้อม ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า เส้นทางการโดยสาร สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือพูดง่ายๆว่า ยิ่งตอนนี้มีราคาสูงเท่าไหร่ ในอนาคตจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน

ด้วยทำเล และหลายๆอย่างทำให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้นตาม ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุนก็ตาม การเลือกซื้อบ้านครั้งนึง อาจจะถือว่ายิงปืนนัดนึงได้นกสองตัวเลยก็ว่าได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปี 2019 ราคาบ้านอยู่ที่ 4.69 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน ปี2022 ราคาบ้านอยู่ที่ 5.49 ล้านบาท ซึ่งแปลว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัดราวๆ 17% และปีปัจจุบัน 2023 ราคาบ้านอยูที่ 5.95 ล้านบาท

จากที่กล่าวมาข้างต้น มูลค่าจะไม่มีวันลดลงอย่างแน่นอน แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะพลูมให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ซึ่งพลูมมีความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่ม ที่จะสร้างสังคมที่มอบความสุขให้ทั้งผู้สร้าง และผู้รับ มอบความภาคภูมิใจให้ผู้อาศัยอย่างยั่งยื่น พลูมจึงยืนหยัดแนวคิดที่คำนึงถึงผู้อาศัย ณ ที่แห่งนี้อย่างสูงสุด

เมื่อคนที่ไลฟ์สไตล์โดดเด่น และแตกต่างอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดศิลปะ และสังคมที่ภาคภูมิใจ www.plumeliving.com/plume

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 062 963 9699

#PLUME⠀
#PLUMEWatcharaphonEkkamai⠀
#PLUMELiving⠀
#PLUMETownhome
#Watcharaphon⠀
#Ekkamai

บทความโดย อริสรา วีระสุวรรณ

other promotions

register now