www.plumeliving.com 062 963 9699
Register

22 กุมภาพันธ์ 2023

A BALANCE OF VALIENCE
เพราะความแตกต่างจึงความสมดุล

เมื่อแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกัน และเติบโตในสังคมที่หลากหลาย การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ย่อมมีไลฟ์สไตล์ ความชอบ และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน แต่ความต้องการในใจลึกๆ คือการสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ สิ่งที่สำคัญของคุณไม่เหมือนกับคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติหากคุณจะคิดหรือใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าหากมีความชื่นชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกัน สิ่งเหล่านั้นจะนำพาให้มารวมตัวกัน

สังคมที่มีพื้นที่ให้เราได้เป็นตัวของตัวเอง พื้นที่ที่เคารพในความแตกต่าง พื้นที่ที่ปลอดภัย พื้นที่เหล่านี้คงอยากให้เป็นสังคมที่เราได้พบเจอทุกวัน แต่ในความเป็นจริงการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เราจะต้องสวมบทบาท และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกัน จึงไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง

เปรียบเสมือนการชื่นชมศิลปะต่างๆ ชื่นชมผลงานของนักวาดภาพ ดนตรี หรือสถาปัตยกรรม เจ้าของผลงานแต่ละคนได้รังสรรค์ออกมาผ่านความเป็นตัวของตัวเอง แต่ผลงานเหล่านั้นก็ยังคงถูกชื่นชม และทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้ แม้ชิ้นงานจะต่างกันออกไป สิ่งเดียวที่สามารถอธิบายออกมาได้คือ ผู้ที่ชื่นชมผลงานมีสิ่งที่ชื่นชอบเหมือนกัน ด้วยแนวคิดแห่งความตั้งใจที่ให้มากกว่าคำว่าบ้าน เราจึงสร้างสรรค์ศิลปะผ่านสถาปัตยกรรมที่มากกว่า เพื่อให้ความภาคภูมิใจ ความแตกต่าง สู่ความสมดุลที่ยั่งยืน และสังคมที่มอบความสุขให้ทั้งผู้สร้าง และผู้รับ

เมื่อคนที่ไลฟ์สไตล์โดดเด่น และแตกต่างอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดศิลปะ และสังคมที่ภาคภูมิใจ www.plumeliving.com/plume

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 062 963 9699

#PLUME⠀
#PLUMEWatcharaphonEkkamai⠀
#PLUMELiving⠀
#PLUMETownhome
#Townhome⠀
#Watcharaphon⠀
#Ekkamai

บทความโดย อริสรา วีระสุวรรณ

other promotions

register now